TECHNISCH INSTITUUT VAN HET KEMPENS BEKKEN GENK


Uitreiking van het kwalificatiegetuigschriften

Let op
onderstaande lijsten duiden op leerlingen die deelnamen aan de kwalificatieproeven maar zijn niet allemaal geslaagd.
Sommige kwamen in aanmerking voor tweede zittijd; andere kwamen niet in aanmerking voor een tweede zittijd en moesten het jaar overdoen.
De bedoeling van de lijsten is om de samenstelling van de klas van destijds terug te vinden.

 

Leerlingen Schooljaar 1975 1976

Leerlingen Schooljaar 1976 1977

Leerlingen Schooljaar 1977 1978

Leerlingen Schooljaar 1978 1979

Leerlingen Schooljaar 1979 1980

Leerlingen Schooljaar 1980 1981

Leerlingen Schooljaar 1981 1982

Leerlingen Schooljaar 1982 1983

Leerlingen Schooljaar 1983 1984

Leerlingen Schooljaar 1984 1985

Leerlingen Schooljaar 1985 1986

Leerlingen Schooljaar 1986 1987

Leerlingen Schooljaar 1987 1988

Leerlingen Schooljaar 1988 1989

Daarna volgde de sluiting van T.I.K.B. Genk